Skip to main content

The Torabhaig Legacy 3 is uit… Torabhaig Legacy 3 Cnoc na Moine – Wijnlekkerland

The Torabhaig Legacy 3 is uit… Torabhaig Legacy 3 Cnoc na Moine – Wijnlekkerland

The Torabhaig Legacy 3 is uit… Torabhaig Legacy 3 Cnoc na Moine – Wijnlekkerland

The Torabhaig Legacy 3 is uit… Torabhaig Legacy 3 Cnoc na Moine – Wijnlekkerland

The Torabhaig Legacy 3 is uit… Torabhaig Legacy 3 Cnoc na Moine – Wijnlekkerland

PRIVACY STATEMENT

Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik.

ALGEMENE GEGEVENSREGISTRATIE EN ALGEMEEN GEBRUIK:

a. Bestelling: uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e‑mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.

b. Klantlogin: uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adres‑ en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.

c. Reclamedoeleinden: wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e‑mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik: Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de https-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het “double opt‑in”-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e‑mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

COOKIE STATEMENT

Wij maken gebruik van cookies en overige technieken op onze website. Vanzelfsprekend willen wij uw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek aan onze website optimaliseren. Daarom achten wij het van belang dat u weet hoe, waarom en welke cookies wij gebruiken. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van cookies door onze website.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die bij uw bezoek aan onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan onze website terugsturen.

WAT ZIJN DE OVERIGE TECHNIEKEN?

JavaScripts en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Vrijwel alle bestaande websites en apps maken gebruik van cookies en overige technieken. Door cookies en andere technieken te gebruiken, zorgt onze website er bijvoorbeeld voor dat:

 • het surfen op onze website makkelijker en prettiger voor u wordt
 • u bij het gebruik van onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren
 • we u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden
 • we kunnen bijhouden hoe onze website wordt gebruikt en waar deze nog verbetering behoeft

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. Hieronder volgt een toelichting op de cookies die door ons gebruikt worden en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

 • Functionele of noodzakelijke cookies
  Functionele of noodzakelijke cookies helpen onze website naar behoren te functioneren. Deze anonieme cookies zorgen er onder meer voor dat:
 • Uw voorkeuren, zoals taal, locatie en het gewenste aantal te tonen zoekresultaten worden opgeslagen. Ook onthouden deze cookies bijvoorbeeld de artikelen die u in het winkelmandje plaatst en informatie die u in (bestel)formulieren opneemt;
 • Uw browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze website optimaal op uw beeldscherm kunt bekijken;
 • U de mogelijkheid hebt uw inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
 • U via onze website betalingen kunt doen;
 • Het mogelijk is misbruik van of mogelijke problemen op onze website op te sporen. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist. Het is dan ook niet mogelijk om u voor deze cookies af te melden.
 • Analytics
  Onze website maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van onze website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt onze website inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze websitewordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in onze website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat onze website optimaal werkt.

Onze website verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
 • vanaf welke pagina u op onze website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u onze website bezoekt of gebruikt
 • of u gebruik maakt van functionaliteiten van onze website
 • welke pagina’s u bezoekt op onze website

SOCIALE MEDIA COOKIES VAN DERDEN

Dit zijn cookies die functionaliteiten van sociale media websites mogelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like-knop’ voor Facebook
Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Pinterest. Met behulp van deze sociale media cookies kunt u informatie op onze website met anderen delen c.q. aanbevelen. Komt u op een webpagina terecht waarop een sociale media button staat afgebeeld en u klikt daarop, dan worden er door die sociale media partij cookies op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder meer informatie over uw browser en de websites die u hebt bezocht met uw IP-adres verzameld.

BROWSERINSTELLINGEN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, dan kunt u de browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijg u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. De door uw gegeven toestemming aan onze website voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u bovendien te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat uw browser geen cookies accepteert en/of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet goed meer werken.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Onderstaand is één en ander stapsgewijs uitgelegd:

COOKIES VERWIJDEREN IN INTERNET EXPLORER

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op verwijderen.

COOKIES VERWIJDEREN IN FIREFOX

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

COOKIES VERWIJDEREN IN CHROME

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op ‘Alles’.

COOKIES VERWIJDEREN IN SAFARI

Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar “Privacy” en klik op “Remove All Website Data”. U kunt ook op “Details” klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.